ABOUT US

who we are

เราพยายามมาตลอดตั้งแต่เปิดตัว Salthub ที่จะให้ข้อมูลการศึกษาด้านบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าของเรา และ ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าคุณภาพสูงในราคาที่ดีที่สุด ในขณะที่เรารับฟังเสียงจากลูกค้า

Our Founder Team

ไกรสร โชคชัย

ไกรสร โชคชัย

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

พงศกร เกียรติโกศล

พงศกร เกียรติโกศล

หัวหน้าทีม Administrator

ปาลิกา พาสกุล

ปาลิกา พาสกุล

ผู้ร่วมทีม Administrator

จารีย์ จงจำรัส

จารีย์ จงจำรัส

ผู้ร่วมทีม Administrator

สุพิชฌาย์ สุพรรณภาคิน

สุพิชฌาย์ สุพรรณภาคิน

ผู้ร่วมทีม Administrator

ตุลย์ เจริญวัฒนา

ตุลย์ เจริญวัฒนา

หัวหน้าทีม Accountant

ฉัตรธร อรุณรุ่ง

ฉัตรธร อรุณรุ่ง

สมาชิกในทีม Accountant

สุจินดา โตศิลา

สุจินดา โตศิลา

สมาชิกในทีม Accountant

นรุตมา บุญขาว

นรุตมา บุญขาว

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

ธนพล โชคชัย

ธนพล โชคชัย

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

ชยา วีระกิตติ

ชยา วีระกิตติ

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

ปาณิตา อินทรประสิทธิ์

ปาณิตา อินทรประสิทธิ์

หัวหน้าทีม Content Creating

ธันยกานต์ โชติพาณิชย์

ธันยกานต์ โชติพาณิชย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

สุนิสร มั่นคง

สุนิสร มั่นคง

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ศศิพร จันทร์มณี

ศศิพร จันทร์มณี

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

ปิติพงศ์ จันทรเกียรติ

ปิติพงศ์ จันทรเกียรติ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ปาณิตา ธนากานต์

ปาณิตา ธนากานต์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

นิชกานต์ ปรีดาศิริกุล

นิชกานต์ ปรีดาศิริกุล

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

บวรพจน์ สุวรรณปิติ

บวรพจน์ สุวรรณปิติ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing